Kódex použivateľa

Vodiči

Zabezpečte bezpečnú jazdu: Naša prioritou je bezpečnosť. Šoférujte obozretne a sústredene. Dôkladne dodržiavajte cestovné predpisy a neporušujte rýchlostné limity.

Rešpektujte cestujúcich: Starajte sa o cestujúcich a snažte sa splniť ich požiadavky v rámci možností. Upravte hudbu a teplotu vo vozidle podľa ich preferencií, ak je to možné.

Dodržujte dohodnuté miesto a čas: Príďte na dohodnuté miesto včas. Vyložte cestujúcich na bezpečnom a vhodnom mieste, nie na krajnici diaľnice alebo na nebezpečných úsekoch.

Využívanie kapacity: Nepreplňujte vozidlo nad rámec kapacity. Berte do úvahy, že cestujúci môžu mať batožinu a dbajte na to pri zabezpečovaní ich pohodlia.

Cestujúci

Rešpektujte dohodnutý čas a cenu: Dodržiavajte dohodnutý čas a dohodnutú cenu cez aplikáciu a nezjednávajte ju už vo vozidle.

Vodiča nesmiete vyrušovať: Nerušte vodiča a rešpektujte jeho preferencie ohľadne hudby a fajčenia.

Auto zanechajte čisté: Po skončení jazdy zanechajte vozidlo v čistom stave.

Nerušíme spolujazdu na poslednú chvíľu: Nezmeškajte jazdu a nerušte spolujazdu na poslednú chvíľu bez predchádzajúceho upozornenia.